Skip to main content
Dječji vrtić MARINA  •  Pozorac 4, Pozorac  •  21222 Marina  •  021 282 525  •  kontakt@djecji-vrtic-marina.hr

Sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Poštovani roditelji!

Donosimo upute prilagođene Dječjem vrtiću MARINA, izrađene sukladno preporukama HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja od dana 26. kolovoza 2021. godine.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID 19 U RADU S DJECOM U DJEČJEM VRTIĆU MARINA

Molimo vas da se svih uputa pridržavate i slijedite navedene stavke:

OPĆE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE

Nije dozvoljen ulazak roditelja u pratnji djeteta ako imaju simptome bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) ako im je izrečena samoizolacija ili ako imaju saznanja da su zaraženi koronavirusom,

Nije dozvoljeno dovoditi dijete u ustanovu ako ima simptome bolesti )povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), izrečenu mjeru samoizolacije ili imaju saznanje da je zaraženo koronavirusom,

 • FIZIČKO UDALJAVANJE – prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz dječjeg vrtića potrebno je održavati fizički razmak od drugih roditelja, djece i djelatnika dječjeg vrtića najmanje 1,5 m
 • HIGIJENA RUKU – obvezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska roditelja u skupinu ili prilikom adaptacije. Djeca ne dezinficiraju ruke.
 • MASKA - roditelji su dužni pravilno nositi masku prilikom ulaska u prostorije dječjeg vrtića (prekriti usta i nos) Djeca u vrtiću nisu dužna nositi masku
 • DEZINFEKCIJSKA BARIJERA – prilikom ulaska nužna je dezinfekcija obuće prelaskom preko dezinfekcijske barijere.

EVIDENCIJA ULASKA/IZLASKA

Evidencija se vodi o ulasku/izlasku:

 • ovlašteno osoblje – djeca, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje
 • neovlašteno osoblje – roditelji, braća, sestre i ostali

Posjete ograničiti na najmanju moguću mjeru (kazališta – uz COVID potvrdu, rehabilitatori, terapeuti)

Za svaku odgojnu skupinu vodi se posebna evidencija ulaska/izlaska, što znači da je potrebno evidentirati roditelja ili drugu ovlaštenu osobu koja dovodi/odvodi dijete.

U vrtić može, na za to predviđen ulaz, ući dostavljač za potrebe ustanove, serviseri i ostale službe prijeko potrebne za rad ustanove (ispitivači vode, mikrobiološka analiza i sl.)

Dopušteno je, uz otvorene prozore, maske i distancu, održavati roditeljske sastanke i individualne razgovore.

PRAĆENJE TEMPERATURE

Roditelji su dužni pratiti tjelesnu temperaturu djeteta svaki dan prije dolaska u ustanovu, u djetetovu bilježnicu upisati vrijednost izmjerene temperature, bilježnicu nosi sa sobom, a odgojitelj provjerava.

ZNAKOVI koji upućuju na COVID 19 i POSTUPANJE:

 • povišena tjelesna temperatura pod pazuhom od 37,2
 • simptomi respiratorne bolesti (kašalj, poteškoće pri disanju, grlobolja)
 • poremećaj osjeta njuha i okusa
 • gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje, bol u trbuhu)

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu:

 • Ako djeca razviju simptome COVID 19 za vrijeme boravka u vrtiću, odgojitelj odmah obavještava roditelja/staratelja, koji u najkraćem roku treba doći po ijete. U međuvremenu dijete se izolira u prikladnu prostoriju do dolaska roditelja,
 • Dijete ostaje kod kuće, javlja se izabranom liječniku, pedijatru koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj telefonom obavještava ustanovu

ORGANIZACIJA RADA:

 • Koliko je god moguće smanjiti fizički kontakt – ostvariti socijalnu distancu:
  djece i odgojitelja iz jedne odgojno obrazovne skupine i djece i odgojitelja druge odgojne skupine, roditelja djece i djelatnika ustanove, prilikom ulaska i izlaska iz ustanove, tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi
 • Dijete može doći u pratnji samo jedne osobe (roditelja ili ovlaštene osobe). Prilikom primopredaje djeteta roditelj se što kraće zadržava u dječjem vrtiću, a izbjegava se grupiranje ispred odgojnih skupina, u hodnicima, garderobama i igralištima.
 • Dijete s roditeljem ili ovlaštenom osobom dolazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu i odlaže u svoj ormarić
 • Dijete se predaje odgojitelju koji ga odmah šalje na pranje ruku (iz grupne sobe)
 • Svaka odgojno obrazovna skupina boravi u svojoj prostoriji veće površine i visine, prozračnoj i osunčanoj, odvojenoj vratima od druge skupine, provjetravanoj vanjskim zrakom i ima svoj sanitarni čvor
 • krevetići za odmor, stolovi za jelo, razmiču se na udaljenost 1,5-2 m.
 • prednost se daje igračkama koje su lako perive i koje se lako održavaju. Nije dozvoljeno donositi igračke od kuće, osim tijekom prilagodbe. Ista ne ostaje u vrtiću nego se nosi kući i za higijenu je odgovoran roditelj. Brigu o higijeni igračaka u vrtiću vode odgojitelji i spremačice.
 • boravak na otvorenom odvija se prema unaprijed dogovorenom rasporedu odgojnih skupina. Kako ne bi došlo do fizičkog kontakta odgojnih skupina, svaka odgojna skupina boravi na svom dijelu igrališta ili se dogovaraju o vremenu boravka. Odgojitelj s djecom treba što više vremena provoditi na otvorenom. Poželjan je boravak u prirodi i što više baviti se tjelesnim aktivnostima
 • dopušteno je miješanje djece različitih odgojno obrazovnih skupina kod kraćih programa ali držati najveći mogući razmak i voditi evidencije

DUDE I BOČICE (jaslice)

U vrtić je dozvoljeno donijeti isključivo čistu i praznu bočicu s poklopcem te dudu s posudicom za odlaganje. Oboje je potrebno označiti imenom i prezimenom djeteta. Roditelji su dužni svakodnevno provoditi higijenu bočice i dude.

Prostorije se redovito čiste 2 puta dnevno – na početku i na kraju smjene te kada su djeca na dvorištu vrši se pojačano čišćenje i dezinfekcija sanitarnog čvora. Dodirne površine potrebno je dezinficirati više puta dnevno. Plan i organizacija čišćenja uređena je posebnom procedurom.