Skip to main content
Dječji vrtić MARINA  •  Pozorac 4, Pozorac  •  21222 Marina  •  021 282 525  •  kontakt@djecji-vrtic-marina.hr

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka

Od 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj u primjeni je Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Dječji vrtić MARINA je voditelj zbirki osobnih podataka, a svi koji koriste podatke su izvršitelji obrade podataka (stručna služba, odgojitelji, zdravstveni voditelj, kadrovska služba, računovodstvena služba, voditelji dodatnih programa).

Sukladno Uredbi, utvrdili smo sljedeće:

  1. kojim zbirkama osobnih podataka raspolažemo (o djeci, roditeljima/skrbnicima, korisnicima usluga, zaposlenima, vanjskim suradnicima, poslovnim suradnicima, članovima kolegijalnih tijela)
  2. donijeli smo Politiku zaštite osobnih podataka Dječjeg vrtića Marina
  3. imenovali smo Službenika za zaštitu osobnih podataka koji dodatno brine da se podaci zakonito obrađuju
  4. donijeli Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića Marina
  5. educirali sve izvršitelje obrade osobnih podataka koji u se pismeno obvezali na čuvanje tajnosti podataka (vanjske i unutarnje izvršitelje)
  6. stvorili smo uvjete za nedostupnost podacima (zaključavanje, blokiranje, šifriranje)

Prema Politici Dječji vrtić MARINA koristit će osobne podatke samo u poslovne svrhe vezane za važeće zakone, zakonske i podzakonske akte ili po osobnoj privoli za točno utvrđene situacije i aktivnosti.

Podaci se u svakom trenutku mogu brisati, a privole odjaviti.