^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

Tel tajnica: 097/7112795

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MARINA

MARINA

 

KLASA: UP/I-034-04/20-05/27

Ur.broj: 2184-03-01-001-20-1

Marina, 14. srpnja 2020. godine

 

Na temelju čl. 1.a, čl. 20.,  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13 i 98/19), čl. 40. st. 1., čl. 44. st.1, čl. 96. st 1., čl. 97. st. 1., čl. 98. Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09), Opće uredbe o zaštiti podataka te čl. 2., Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića MARINA od 29. 01. 2015. godine (Klasa: 601-02/15-06/4, Ur. broj: 2184-03-02-002-15-1) i Odluke o upisu djece u Dječji vrtić MARINA u 2020./2021. odgojno obrazovnu godinu koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća 14. 07.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića MARINA donosi:

 

 

                R J E Š E N J E

o upisu djece u Dječji vrtić MARINA

u 2020./2021. odgojno obrazovnu godinu

 

I.                 POPIS UPISANE DJECE

DJECA UPISANA U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM – ODJEL BOSILJAK MARINA

RB

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

17/2020

130

2.

28/2020

130

3.

24/2020

70

4.

25/2020

70

5.

7/2020

60


DJECA UPISANA U REDOVITI 10/6 –SATNI PROGRAM – ODJEL BOSILJAK MARINA OD 6,00 DO 16,00 SATI             

RB

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

13/2020

60

2.

3/2020

60

3.

10/2020

35

4.

27/2020

35

5.

32/2020

30

6.

6/2020

30

 

DJECA UPISANA U REDOVITI POLUDNEVNI 6 – SATNI PROGRAM poslijepodne – ODJEL BOSILJAK MARINA OD 13,00 DO 19,00 SATI

RB

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

1/2020

60

2.

2/2020

60

3.

43/2020

30

 

DJECA UPISANA U REDOVITI 10/6 -SATNI PROGRAM – ODJEL BUBAMARA GUSTIRNA

RB

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

22/2020

60

2.

16/2020

30

 

DJECA UPISANA U REDOVITI 10/6 –SATNI PROGRAM – PODRUČNI ODJEL CVRČAK VRSINE

RB

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

11/2020

135

2.

39/2020

135

3.

34/2020

65

4.

4 /2020

60

5.

5/2020

60

6.

14/2020

60

7.

15/2020

60

8.

8/2020

60

                             

 

DJECA UPISANA U REDOVITI 6 –SATNI PROGRAM – PODRUČNI ODJEL LEPTIRIĆ VINIŠĆE

RB

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

38/2020

30

 

DJECA UPISANA U REDOVITI 6 –SATNI PROGRAM – PODRUČNI ODJEL PČELICA BLIZNA DONJA

RB

ŠIFRA

BROJ BODOVA

1.

23/2020

0

2.

31/2020

0

3.

18/2020

0

4.

20/2020

0

 

     II.               POPIS NEUPISANE DJECE KOJA NE NAVRŠAVAJU 3 GODINE 

RB

ŠIFRA

1.

9/2020 BOSILJAK –MARINA, PRIZEMLJE

10-SATNI

2.

26/2020 CVRČAK – VRSINE,

10-SATNI

3.

21/2020 BOSILJAK – MARINA,PRIZEMLJE

10-SATNI

4.

37/2020 BOSILJAK – MARINA, KAT

10-SATNI

5.

19/2020 BOSILJAK – MARINA, JUTARNJI

6-SATNI

6.

36/2020 LEPTIRIĆ - VINIŠĆE

7.

33/2020  BOSILJAK – MARINA, KAT                            10 -SATNI

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

III. POPIS NEUPISANE DJECE KOJA NEMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MARINA

RB.

ŠIFRA

1.

29/2020 PČELICA – BLIZNA DONJA

2.

30/2020 PČELICA – BLIZNA DONJA

      

 

 

 

IV.            POPIS NEUPISANE DJECE IZNAD STANDARDA U SKUPINI U ŽELJENI PROGRAM

RB.

ŠIFRA

1.

12/2020 BUBAMARA – GUSTIRNA,

10-SATNI

2.

44/2020 CVRČAK – VRSINE,

6-SATNI

 

 

         

 

V.              POPIS NEUPISANE DJECE ZBOG NEPOTPUNE DOKUMENTACIJE

 

RB

ŠIFRA

1.

41/2020 BOSILJAK – MARINA,

POSLIJEPODNE

2.

40/2020 CVRČAK – VRSINE,

10-SATNI

3.

35/2020 PČELICA – BLIZNA DONJA

4.

42/2020 BUBAMARA – GUSTIRNA,

10-SATNI

 

 

 

 

 

 

Djeca navedena u točki I. ovog Rješenja u Dječji vrtić MARINA upisuju se danom 01.09.2020. godine do njihovog ispisa.

Podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi usvojeni obvezni su sa Dječjim vrtićem MARINA sklopiti Ugovor o ostvarivanju redovnog programa predškolskog odgoja djeteta od  01.09.2020. do 15.09.2020. Tko u tome roku ne potpiše Ugovor smatra se da je odustao od korištenja usluga vrtića.

Obrazloženje

Dječji vrtić MARINA je dana 29.05.2020. godine objavio Odluku o upisu djece u Dječji vrtić MARINA u 2020./2021. odgojno obrazovnu godinu. Zahtjevi za upis primali su se u periodu od 15.06.2020. do 19.06.2020. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 44 zahtjeva za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića MARINA.

Nakon provedenog upisnog postupka utvrđeno je sljedeće:

1.     da podnositelji zahtjeva i sva  djeca navedena u točki I. izreke ovog Rješenja imaju prebivalište u Općini Marina, na području za koje je mjesno nadležan Dječji vrtić MARINA,

2.     da sva djeca navedena u točki I. izreke ovog Rješenja  1. rujna 2020. godine imaju navršene 3 godine života,

3.     da djeca navedena u točki I. izreke ovog Rješenja ostvaruju pravo upisa s potrebom  bodovanja, osim u slučaju gdje ima slobodnih mjesta,

4.     da djeca navedena u točki II. izreke ovog Rješenja nisu primljena jer nemaju tri godine,

5.     da djeca navedena u točki III. izreke ovog Rješenja nemaju uvjete za upis u programe budući da podnositelji zahtjeva nemaju prebivalište na području Općine Marina,

6.     da djeca navedena u točki IV. izreke ovog Rješenja nemaju uvjete za upis u programe budući da su iznad standarda u skupini u željeni program, a nisu prihvatili drugi ponuđeni program,

7.     da djeca navedena u točki V. izreke ovog Rješenja nemaju uvjete za upis u programe zbog nepotpune dokumentacije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU                                                                                                                                                                               

 Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana nakon dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi ravnateljici vrtića  preko Povjerenstva za upis – Dječji vrtić MARINA, Ante Rudana 47, 21 222 Marina

Rješenje je objavljeno 14.07.2020. godine na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića MARINA.

R A V N A T E LJ I C A

             Nora Đokić

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina