^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

Tel tajnica: 097/7112795

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija

Dječji vrtić MARINA

MARINA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 034-04/20-05/3

UR. BROJ: 2184-03-02-002-20-4

Marina, 26. 05. 2020.

Na temelju čl. 18. st.2. Statuta Dječjeg vrtića Marina, čl. 35. Stavka 1. Alineja 4, u vezi s čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno  vijeće Dječjeg vrtića Marina  na 19. sjednici održanoj 26. 05. 2020. donosi:

 

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MARINA

U 2020./2021.ODGOJNO OBRAZOVNU GODINU

1.

Ovom odlukom  utvrđuje se način i organizacija upisa za 2020./2021. godinu, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić MARINA.

2.

Upis za 2020/2021. godinu ostvarivati će se:

                                              Od 15. 06. 2020 do 19. 06. 2020.

                     radnim danom od 8,00 do 12,00 i poslijepodne od 16,00 do 18,00 sati

                                                             

Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

 

3.

U Dječjem vrtiću MARINA upisuju se djeca od navršene treće godine dana života do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području OPĆINE MARINA i to u redovne programe na upražnjena mjesta.

 

R.b.

 

NAZIV

 

MJESTO

TRAJANJE PROGRAMA

BR0J DJECE IZ 2019-2020.

BROJ UPRAŽNJENIH MJESTA ZA

2020/2021.

 

UKUPNO

1.

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM S INTEGRIRANIM KATOLIČKIM VJERSKIM PROGRAMOM

MARINA

7,00 - 13,00

12

8

20

2

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI  PROGRAM poslijepodne

MARINA

13,00 - 19,00

 

10

10

20

3

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI CJELODNEVNI  PROGRAM

MARINA

6,00 -17,00

14

6

20

4

PODRUČNI ODJEL „BUBAMARA“ -  REDOVITI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

GUSTIRNA

 

 

07,00 - 13,00

6,00 – 17,00

18

2

20

5

PODRUČNI ODJEL „LEPTIRIĆ“ – REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM

VINIŠĆE

7,00 - 13,00

9

6

15

6

PODRUČNI ODJEL „CVRČAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

VRSINE

7,00 – 13,00

6,00 -17,00

12

8

20

7.

PODRUČNI ODJEL „PČELICA“ –   POLUDNEVNI REDOVITI PROGRAM

BLIZNA DONJA

7,00 – 13,00

7

13

20

 

UKUPNO

 

 

82

53

135

4.

Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevne programe vrtića, te poludnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj i naobrazbu  i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Marina.                                                     5.

Program se  ostvaruje u  SEDAM skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.                                                                        6.

Prednost pri upisu ostvaruje se u skladu s Pravilniku o upisu.

Prednost pri upisu ostvaruju:

r.b.

KATEGORIJA

Potrebna dokumentacija kao dokaz

BROJ BODOVA

1.

DJECA RODITELJA ŽRTAVA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

-        INVALIDNOST PREKO 50 %

-        INVALIDNOST DO 50 %

Rješenje o stupnju invalidnosti mjerodavne institucije

 

 

100

80

2.

DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE

Rodni list svakog djeteta

70

3.

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA

-        DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA

-        DIJETE IZ OBITELJI OBA ZAPOSLENA RODITELJA I SAMOHRANOG ZAPOSLENOG RODITELJA RODITELJA

-        DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA AKO JE DRUGI REDOVITI STUDENT

-        DIJETE IZ OBITELJI OBA REDOVITA STUDENTA

Potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti, preslika ugovora o radu za pomorce, potvrda o redovnom statusu studenta, preslika rješenja o priznatom rodiljnom ili roditeljskom dopustu

 

30

60

 

50

 

40

4

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela

8

5

DJECA SAMOHRANIH RODITELJA I DJECA UZETA NA UZDRŽAVANJE

Dokaz o razvodu braka, smrtni list preminulog roditelja, dokaz iz rodnog lista da je otac nepoznat, preslika rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na uzdržavanje i sudska rješenja

20

6.

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK I OSTALIH SOCIJALNIH UVJETA

-        DJECA ČIJI RODITELJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

-        DJECA IZ OBITELJI S TEŽIM SLUČAJEVIMA SOCIJALNE PATOLOGIJE ILI S TEŽIM SOCIJALNIM ILI ZDRAVSTVENIM UVJETIMA

-        DJECA ČIJI SU RODITELJI PODSTANARI

Preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

 

 

5

 

10

 

 

5

 

7.

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića imaju djeca s prebivalištem u OPĆINI MARINA. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području OPĆINE MARINA sudjeluju u dijelu ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića MARINA. Roditelji koji nemaju prebivalište na području općine Marina plaćaju punu ekonomsku cijenu ili razliku sudjelovanja podmiruje općina u kojoj imaju prebivalište.                                                                                                            8.

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću ili web stranici vrtića. Uz obrasce (Zahtjev o upisu i Upitnik o zdravstvenom stanju djeteta), roditelji prilažu

OSNOVNE DOKUMENTE:

- rodni list djeteta

- domovnicu djeteta

-  potvrdu o mjestu prebivališta oba roditelja i djeteta ili presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

- potvrdu o nepostojanju duga prema osnivaču vrtića – Općini Marina i komunalnog poduzeća

- liječničku potvrdu da nema prepreka boravku djeteta u vrtiću s navodom o procijepljenosti

- ostale potvrde radi prioriteta pri upisu (elektronički ispis radnog staža (HZMO), rješenje o invalidnosti, rodni list sve djece ako se radi o više djece u obitelji, kategorizacija – potvrda o teškoći djeteta, potvrda o redovitom studiranju, rješenje o dječjem doplatku i sl.)

 

Dokumentacija se prilaže elektroničkim putem na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">tajnica.dvmarina@gmail.com  ilili poštom te osobno u Odjel Bosiljak u Marini. ili iznimno osobno u Odjel Bosiljak u Marini.

Članak 9.

Povjerenstvo za upis dužno je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekata i na web stranici dječjeg vrtića u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis.

Članak 10.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti prvostupanjsku žalbu ravnateljici vrtića preko Povjerenstva za upis. O drugostupanjskoj žalbi odlučuje Upravno vijeće.

Članak 11.

Po završetku žalbenog postupka, Povjerenstvo  potvrđuje konačnu listu rezultata upisa i objavljuje je na svim objektima i web stranici vrtića.

Za djecu koja ne mogu biti primljena, a ispunjavaju uvjete, određuje se lista čekanja.

Članak 12.

Ravnateljica je dužna nakon utvrđenih rezultata upisa dostaviti osnivaču podatke o broju zaprimljenih zahtjeva, o broju prihvaćenih zahtjeva, o odbijenim zahtjevima s obrazloženjem, te o raspoloživim kapacitetima nakon utvrđenih rezultata upisa.

Članak 13.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem ugovora od 01. 09. 2020. do 15. 09. 2020. godine.

 

 

Upravno vijeće

 

Poštovani roditelji,

 

dužni smo Vas upoznati s uputama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 21.svibnja 2020. Na navedenim linkovima možete saznati sve potrebne informacije u vezi epidemioloških preporuka i postupanja:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/Predskolski//Preporuke%20za%20rad%20s%20djecom%20rane%20i%20predskolske%20dobi%20u%20djecjim%20vrticima.pdf

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina