^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

Tel tajnica: 097/7112795

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija

Dječji vrtić Marina
Marina
Marina, 18.01.2016.
NATJEČAJ
ZA  RADNO MJESTO
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju iobrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Marina raspisuje  natječaj za obavljanje radnog mjesta:
1.    Asistent / asistentica  djetetu s teškoćama –1 (jedan) izvršitelj – puno radno vrijeme – na određeno vrijeme

-    Uvjeti:
1.    Završen prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (30 dana prijavljen na zavodu za zapošljavanje) ili srednja stručna sprema četverogodišnjeg trajanja  (24 mjeseca prijave na zavodu za zapošljavanje)
2.    Do 29 godina života
(Sukladno mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Mladi za mlade“)
Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:
-    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi –  preslika
-    Rodni list – preslika
-    Domovnica - preslika
-    Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne stariji od 6 mjeseci) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
-    Kratki životopis
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za natječaj je 8 dana od dana prijave. Natječaj se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici vrtića i oglasnoj ploči vrtića.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pravovremeno obaviješteni. Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom poslati na adresu: Dječji vrtić Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina – za natječaj.

 

Dječji vrtić Marina

Marina

Marina, 30.11.2015.

KLASA: 112/07/15-01/13

Ur. broj: 2184-03-02-002-15-1

NATJEČAJ

ZA  RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

 

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Marina raspisuje natječaj za obavljanje radnog mjesta:  

1.       ODGOJITELJ –  1 (jedan) izvršitelj - m/ž  – puno radno vrijeme – na određeno vrijeme do

                            povratka odsutne djelatnice s bolovanja

-           Uvjeti:

Završen preddiplomski studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučiliŠni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja. (prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

-          Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena kopija

-          Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita

-          Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne stariji od 6 mjeseci) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

-          Dokaz o hrvatskom državljanstvu

 

Rok za donošenje prijava je 8 dana od dana objAvljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, za natječaj.

 

                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                                                    Nora Đokić

 

 

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina