^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

Tel tajnica: 097/7112795

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija
Ponedjeljak, 08 Travanj 2019 08:49

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MARINA U 2019/2020. GODINU

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

 

Dječji vrtić MARINA

 

MARINA

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 034-04/19-05/1

 

UB. BROJ: 2184-03-01-001-19-4

 

Marina, 05.04.2019.

 

Na temelju čl. 18. st..2. Statuta Dječjeg vrtića Marina, čl. 35. Stavka 1. Alineja 4, u vezi s čl. 20.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno  vijeće Dječjeg vrtića Marina  na 6. sjednici održanoj 05.04.2019. donosi:

 

 

 

ODLUKU

 

O  UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MARINA

 

U 2019/2020. ODGOJNO OBRAZOVNU GODINU

 

1.

 

Ovom odlukom  utvrđuje se način i organizacija upisa za 2019./2020. godinu, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić MARINA.

 

2.

 

Upis u 2019./2020. godinu ostvarivati će se:

 

od  08.04.2019. do 19.4.2019.

 

radnim danom od 8,00 do 12,00 sati

 

(11. i 12. 4.2019.  i  poslijepodne od 16,00 do 18,00 sati)

 

Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje je  imenovalo Upravno vijeće na razdoblje od dvije godine.

 

3.

 

U Dječjem vrtiću MARINA upisuju se djeca od navršene treće godine dana života do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području OPĆINE MARINA i to u redovne programe na upražnjena mjesta.

 

 

 

 

R.b.

 

NAZIV

 

MJESTO

TRAJANJE PROGRAMA

BR0J DJECE IZ 2018-2019.

BROJ UPRAŽNJENIH MJESTA ZA

2019/2020.

UKUPNO

1.

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM S INTEGRIRANIM KATOLIČKIM VJERSKIM PROGRAMOM

MARINA

7,00 - 13,00

11

9

20

2

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI  PROGRAM

MARINA

13,30 - 19,30

 

11

9

20

3

ODJEL „BOSILJAK“ – REDOVITI CJELODNEVNI  PROGRAM

MARINA

6,00 -16,00

17

3

20

4

PODRUČNI ODJEL „BUBAMARA“ -  REDOVITI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

GUSTIRNA

 

 

07,00 - 13,00

6,00 – 16,00

17

3

20

5

PODRUČNI ODJEL „LEPTIRIĆ“ – REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM

VINIŠĆE

7,00 - 13,00

8

7

15

6

PODRUČNI ODJEL „CVRČAK“ – REDOVITI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

VRSINE

7,00 – 13,00

6,00 - 16,00

8

12

20

7.

PODRUČNI ODJEL „PČELICA“ –   REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM

BLIZNA DONJA

7,00 – 13,00

3

17

20

 

 

 

 

75

60

135

 

 

 

4.

 

Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevnI program vrtića, te poludnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj i naobrazbu  i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Marina.

 

5.

 

Program se  ostvaruje u  SEDAM skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.

 

6.

 

Prednost pri upisu ostvaruje se u skladu s Pravilnikom  o upisu.

 

Prednost pri upisu ostvaruju:

 

r.b.

KATEGORIJA

Potrebna dokumentacija kao dokaz

BROJ BODOVA

1.

DJECA RODITELJA ŽRTAVA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

-          INVALIDNOST PREKO 50 %

-          INVALIDNOST DO 50 %

Rješenje o stupnju invalidnosti mjerodavne institucije

 

 

100

80

2.

DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE

Rodni list svakog djeteta

70

3.

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA

-          DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA

-          DIJETE IZ OBITELJI OBA ZAPOSLENA RODITELJA I SAMOHRANOG ZAPOSLENOG RODITELJA RODITELJA

-          DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA AKO JE DRUGI REDOVITI STUDENT

-          DIJETE IZ OBITELJI OBA REDOVITA STUDENTA

Potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti, preslika ugovora o radu za pomorce, potvrda o redovnom statusu studenta, preslika rješenja o priznatom rodiljnom ili roditeljskom dopustu

 

30

60

 

50

 

40

4

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela

8

5

DJECA SAMOHRANIH RODITELJA I DJECA UZETA NA UZDRŽAVANJE

Dokaz o razvodu braka, smrtni list preminulog roditelja, dokaz iz rodnog lista da je otac nepoznat, preslika rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na uzdržavanje i sudska rješenja

20

6.

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK I OSTALIH SOCIJALNIH UVJETA

-          DJECA ČIJI RODITELJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

-          DJECA IZ OBITELJI S TEŽIM SLUČAJEVIMA SOCIJALNE PATOLOGIJE ILI S TEŽIM SOCIJALNIM ILI ZDRAVSTVENIM UVJETIMA

-          DJECA ČIJI SU RODITELJI PODSTANARI

Preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

 

 

5

10

 

5

 

 

 

Nakon zaprimanja prijava povjerenstvo za upis sastavlja  listu djece u skladu s prikupljenim bodovima.

 

Ukoliko više djece ostvaruje jednak broj bodova  prednost pri upisu  utvrđuje povjerenstvo za upis  na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za određenim programima i uvjetima koje dječji vrtić može ponuditi.

 

Ako stručni tim, na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim ili zdravstvenim potrebama djeteta  inicijalnog razgovora sroditeljima/skrbnicima, utvrdi da te razvojne potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog programa povjerenstvo za upis odbit će zahtjev za upis u redoviti program i ponuditi skraćeni oblik boravka u vrtiću.

 

Djeca pred polazak u školu, RADI OBVEZE POHAĐANJA PREDŠKOLE, mogu biti integrirana u redoviti program u kraćem trajanju od redovitog.

 

7.

 

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića imaju djeca s prebivalištem u OPĆINI MARINA. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području OPĆINE MARINA sudjeluju u dijelu ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića MARINA. Roditelji koji nemaju prebivalište na području općine Marina plaćaju punu ekonomsku cijenu ili razliku sudjelovanja podmiruje općina u kojoj imaju prebivalište, a mogu biti primljeni ukoliko u vrtiću ostane raspoloživih mjesta.

 

8.

 

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascu kojeg roditelj dobiva u vrtiću ili web stranici vrtića. Uz obrasce, roditelji prilažu

 

OSNOVNE DOKUMENTE:

 

 

 

- rodni list djeteta

 

- domovnicu djeteta

 

-  potvrdu o mjestu prebivališta oba roditelja i djeteta ili presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

 

- potvrdu o nepostojanju duga prema osnivaču vrtića – Općini Marina i komunalnog poduzeća

 

- liječničku potvrdu da nema prepreka boravku djeteta u vrtiću

 

- dokaz o procijepljenosti djeteta

 

Članak 9.

 

Povjerenstvo za upis dužno je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekata i na web stranici dječjeg vrtića u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis.

 

Članak 10.

 

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti prvostupanjsku žalbu ravnateljici vrtića preko Povjerenstva za upis. O drugostupanjskoj žalbi odlučuje Upravno vijeće i ta je odluka konačna.

Članak 11.

Po završetku žalbenog postupka, Povjerenstvo  potvrđuje konačnu listu rezultata upisa i objavljuje je na svim objektima i web stranici vrtića.

Članak 12

Ravnateljica je dužna nakon utvrđenih rezultata  upisa dostaviti podatke o broju zaprimljenih zahtjeva, o broju prihvaćenih zahtjeva, o odbijenim zahtjevima s obrazloženjem, te o raspoloživim kapacitetima nakon utvrđenih rezultata upisa. Nakon dobivene suglasnost od osnivača, povjerenstvo će izvijestiti roditelje/skrbnike djece o mogućnostima naknadnog upisa pod određenim uvjetima.

Za djecu koja ne mogu biti primljena određuje se lista čekanja, a upisuju se tijekom godine kad se uprazni mjesto ili se ispune drugi uvjeti.

Članak 13.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem ugovora u roku od mjesec dana od dana objavljivanja rezultata.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

Renato Brešan

 

Pročitano 345 puta Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 08 Travanj 2019 08:57

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina