^Povratak na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dječji vrtić „Marina“

Ante Rudana 47

21222 Marina

Tel ured: 021/889-000

Tel ravnateljica: 099/212-2207

Tel pedagog: 099/800-6300

Tel tajnica: 097/7112795

E-mail: djeciji.vrtic.marina@st.t-com.hr

OIB: 65151460398

MB: 1382071

Žiro-račun: IBAN - HR0324070001100415917

Telefoni

  • DV „Bosiljak“ – Marina

         10 satni – 099/471-0458

          6 satni (jutarnji i poslijepodnevni)– 099/807-1855

  • DV „Cvrčak“ – Vrsine

          099/212-2209

  • DV „Bubamara“ – Gustirna

          099/212-2202

  • DV „Leptirić“ – Vinišće

          099/212-2208

  • DV „Pčelica“ – Blizna Donja

          099/202-4565

Fotografije

galerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerijagalerija
Srijeda, 20 Travanj 2016 11:14

Natječaj za upis za 2016/2017. godinu

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Dječji vrtić MARINA

MARINA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 034-04/16-05/3

UB. BROJ: 2184-03-08-002-16-1

Marina, 06.04.2016.

 

 

Na temeljučl. 18. st..2. Statuta Dječjeg vrtića Marina, čl. 35. Stavka 1. Alineja 4, u vezi s čl. 20.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 10/97, 107/07 i 94/13)),  Upravno  vijeće Dječjeg vrtića Marina  na 20. sjednici održanoj 06. 04. 2016. donosi:

 

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MARINA

 U 2016/2017. GODINU

 

1.

Ovom  odlukom  utvrđuje se način i organizacija upisa za 2016./2017. godinu, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić MARINA.

 

 

 

2.

 

Upis za 2016./2017. godinu ostvarivati će se

od 02. 05. 2016 do 14. 05. 2016.

                                                                                                od 9,00 do 12,00 sati

u Dječjem vrtiću „Bosiljak“ u Marini

 

 Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

 3.

U Dječjem vrtiću MARINA upisuju se djeca od navršene treće godine dana života do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području OPĆINE MARINA i to u redovne programe na upražnjena mjesta.

R.b.

 

                       NAZIV VRTIĆA

 

MJESTO

TRAJANJE PROGRAMA

BROJ DJECE KOJA OSTAJU IH PRETHODNE GODINE

UKUPAN BROJ DJECE KOJI SE PLANIRA ZA 2016/2017. GODINU

BROJ UPRAŽNJENIH MJESTA

1.

DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM S INTEGRIRANIM KATOLIČKIM VJERSKIM PROGRAMOM

MARINA

 7,00 - 13,00

12

20

8

2

DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – POSLIJEPODNEVNI POLUDNEVNI  PROGRAM

MARINA

13,30 - 19,30

 

9

 

20

 

11

3

DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – CJELODNEVNI 10 SATNI  PROGRAM

MARINA

MARINA

 6,00 -16,00

13

20

7

4

DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA“ -  JUTARNJI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

GUSTIRNA

GUSTIRNA

 

 

07,00 - 13,00

6,00 – 16,00

 

18

 

20

 

2

5

DJEČJI VRTIĆ „LEPTIRIĆ“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM

VINIŠĆE

 7,00 - 13,00

13

18

5

6

DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM

VRSINE

 7,00 -13,00

12

18

6

7.

 DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ – JUTARNJI  POLUDNEVNI PROGRAM

BLIZNA DONJA

7,00 – 13,00

9

20

11

 

UKUPNO

 

 

86

136

50

Ukoliko u skupine budu uključena djeca s teškoćama broj upisnih mjesta će se smanjiti u skladu s propisima.

 

 

4.

Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevnI program vrtića, te poludnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj i naobrazbu  i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Marina.

 

 5.

Program se  ostvaruje u  SEDAM skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja. Skupina u Dječjem vrtiću Bubamara u gustirni je kombinacija 6-satnog i 10-satnog programa.

                                                                                                                               6.

Prednost pri upisu ostvaruje se u skladu s Pravilniku o upisu.

Prednost pri upisu ostvaruju:

r.b.

KATEGORIJA

Potrebna dokumentacija kao dokaz

BROJ BODOVA

1.

DJECA RODITELJA ŽRTAVA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 

-          INVALIDNOST PREKO 50 %

-          INVALIDNOST DO 50 %

Rješenje o stupnju invalidnosti mjerrodavne institucije

 

 

100

80

2.

DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE

Rodni list svakog djeteta

70

3.

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA

-          DIJETE JEDNOG ZAPSLENOG RODITELJA

-          DIJETE IZ OBITELJI OBA ZAPOSLENA RODITELJA I SAMOHRANOG ZAPOSLENOG RODITELJA RODITELJA

-          DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA AKO JE DRUGI REDOVITI STUDENT

-          DIJETE IZ OBITELJI OBA REDOVITA STUDENTA

Potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti, preslika ugovora o radu za pomorce, potvrda o redovnom statusu studenta, preslika rješenja o priznatom rodiljnom ili roditeljskom dopustu

 

30

60

50

40

4

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Nalaz i mišljenje liječničkog povjerrenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela

8

5

DJECA SAMOHRANIH RODITELJA I DJECA UZETA NA UZDRŽAVANJE

Dokaz o razvodu braka, smrtni list preminulog roditelja, dokaz iz rodnog lista da je otac nepoznat, preslika rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na uzdržavanje i sudska rješenja

20

6.

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK I OSTALIH SOCIJALNIH UVJETA

-          DJECA ČIJI RODITELJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

-          DJECA IZ OBITELJI S TEŽIM SLUČAJEVIMA SOCIJALNE PATOLOGIJE ILI S TEŽIM SOCIJALNIM ILI ZDRAVSTVENIM UVJETIMA

-          DJECA ČIJI SU RODITELJI PODSTANARI

Preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

5

 

10

 

 

5

Djeca s teškoćama u razvoju uz predočenje nalaza i mišljenja centra za socijalnu skrb i preslika medicinske dokumentacije o vrsti teškoće imaju izravan upis.

Djeca u godini pred polazak u školu imaju apsolutnu prednost pri upisu.

 

 7.

Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića imaju djeca s prebivalištem u OPĆINI MARINA. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području OPĆINE MARINA sudjeluju u dijelu ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića MARINA. Roditelji koji nemaju prebivalište na području općine Marina plaćaju punu ekonomsku cijenu ili razliku sudjelovanja podmiruje općina u kojoj imaju prebivalište

8.

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću ili web stranici vrtića. Uz obrasce, roditelji prilažu:

OSNOVNE DOKUMENTE:

- rodni list djeteta

-  potvrdu o mjestu prebivališta roditelja i djeteta

-  presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

- potvrdu o nepostojanju duga prema osnivaču vrtića – Općini Marina

Članak 9.

Povjerenstvo za upis dužno je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekata i na web stranici dječjeg vrtića u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis.

 

                                                                                                                        Članak 10.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti prvostupanjsku žalbu ravnateljici vrtića preko Povjerenstva za upis. O drugostupanjskoj žalbi odlučuje Upravno vijeće.

Članak 11.

Po završetku žalbenog postupka, Povjerenstvo  potvrđuje konačnu listu rezultata upisa i objavljuje je na svim objektima i web stranici vrtića.

Za djecu koja ne mogu biti primljena, a ispunjavaju uvjete, određuje se lista čekanja.

 

                                                                                                                        Članak 19.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem ugovora najkasnije 01.09. 2016.

 

 

                                                                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                                                              Katarina Kazoti Jerković

Pročitano 1701 puta

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda

Naši ciljevi

U odnosu na dijete

Sigurnost svakog djeteta, razvoj samopouzdane, samostalne, emocionalno senzibilne, odgovorne, kreativne i prije svega sretne i zadovoljne osobe

U odnosu na roditelje

Afirmacija i osnaživanje obitelji u području afirmativne roditeljske uloge te usklađenog partnerskog djelovanja vrtić – obitelj, zadovoljan roditelj

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Naši ciljevi

U odnosu na okruženje

Unaprijeđivati  sigurnost, funkcionalnost, razvojnu primjerenost i poticajnost, estetiku, obogaćivanje raznovrsnim poticajima, okruženje koje preslikava zaposlene, stav o djetetu

U odnosu na ozračje

Zadovoljstvo djece, roditelja, zaposlenika i zajednice – stvoriti sretne ljude

 

Copyright © 2015. Dječji vrtić Marina